Min uddannelse

Jeg er autoriseret psykolog, cand.psych.aut, uddannet ved Aarhus Universitet. Efter endt uddannelse arbejdede jeg med behandling af komplekse depressive patienter i psykiatrien i Skejby. Via mit arbejde i psykiatrien har jeg bl.a. opnået kendskab til kognitiv adfærdsterapi, medicinsk behandling samt et bredt diagnostisk kendskab. Jeg har ligeledes erfaring med udarbejdelse af statusattester til jobcentre, kontakt til egen læge m.m.

 

Desuden har jeg arbejdet hos Cektos ved Pia Callesen, og jeg er certificeret metakognitiv terapeut (MCT-I) ved Adrian Wells, ophavsmanden til den metakognitive metode. Du kan læse mere om metoden via linket nedenfor.

BJØRK EMILY

AUTORISERET PSYKOLOG

MIN BEHANDLINGSTILGANG

I praksis er det vigtigt for mig at møde dig, hvor du er, undersøge din problemstilling og finde mulige løsninger i samarbejde med dig. Selvom jeg ofte benytter den metakognitive metode, har jeg også erfaring med andre terapiformer og inddrager gerne elementer fra disse, hvis jeg vurderer, at det kan være effektivt i din situation.

 

Metakognitiv terapi er en ny gren inden for kognitiv terapi, som har vist lovende resultater i behandlingen af bl.a. depression og angstlidelser. Jeg har praktisk erfaring med, at metoden også er effektiv til behandling af søvnproblemer, stress, tvangsoverspisning, vredeshåndtering, mistrivsel og selvværdsproblematikker.

 

I mit virke som psykolog har jeg håndteret mange forskellige udfordringer og problemstillinger, både ved brug af kognitiv terapi, elementer fra ACT og den metakognitive metode. Min erfaring er, at den vigtigste forandring sker, der hvor du er motiveret for forandring og føler dig tryg i vores samarbejde.

 

Jeg glæder mig til at hjælpe dig på vejen mod bedre livskvalitet og højere livsenergi.

Kærlig hilsen, Bjørk Emily

HVAD ER METAKOGNITIV TERAPI?

Metakognitiv terapi lærer os at omgås vores tanker på nye måder for at reducere tid med negative tanker, hvilket tillader sindet at helbrede sig selv. Ved at ændre vores tilgang til problemløsning, forbedres vores evne til at bearbejde tanker og frigøre energi, hvilket fører til større ro, overskud og livsglæde.

Læs mere om metoden via linket og hvordan jeg bruger den i min terapi.

MIN ERFARING SOM PSYKOLOG

I Psykiatrien i Risskov/Skejby har jeg arbejdet med komplekse depressive patienter. Jeg er vant til at samarbejde med andre faggrupper om en helhedsorienteret behandlingsindsats og ved, at tværsektorielt samarbejde kan være til stor hjælp.

Senere blev jeg headhuntet af Pia Callesen til en stilling i Cektos, Center for Metakognitiv Terapi og Supervision. Her har jeg varetaget metakognitiv behandling af forskellige psykiske lidelser, såsom stress, angstlidelser, PTSD, søvnbesvær, depression, spiseforstyrrelser, selvværdsproblematikker og generel mistrivsel. Behandlingen foregik både individuelt og i grupper. Jeg har desuden beskæftiget mig med forskning og fungeret som vejleder og supervisor for studerende samt klinikansvarlig i Aarhus-afdelingen.

Aktuelt er jeg privat praktiserende psykolog i Aarhus, og ud over mit virke som selvstændig psykolog har jeg en funktion hos Privathospitalet Aleris. Jeg er vant til at varetage individuel terapi, både fysisk, online og telefonisk, samt til at lede gruppeterapi og undervisning.

 

Hvis du er interesseret i et forløb hos mig, er du altid velkommen til at kontakte mig. Find mine kontaktoplysninger via linket herunder.