Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi handler om at bevidstgøre og øve sig på en ny måde at interagere med sine tanker. Det væsentlige er, at det gør os bedre i stand til at mindske den tid, vi bruger på vores negative, bekymrede, selvkritiske og frygtsomme tanker. Fordelen ved at bruge mindre tid på sådanne tanker er, at sindet får tid til at arbejde for os og gøre brug af den selvregulerende mekanisme, det besidder. Præcis som når vi får et sår på huden – kroppen kan helbrede dette sår af sig selv, og på samme måde kan vores sind helbrede sig selv.

 

Det er klassisk at forsøge at forstå, forklare og finde løsninger, når vi står over for udfordringer, men dette kan i sig selv forstyrre hjernens evne til at processere negative tanker. Gennem metakognitiv terapi får du en ny forståelse af problemet og løsningen på dine udfordringer. Du får også konkret træning i at håndtere tankerne samt følelserne og de kropslige symptomer, der er knyttet hertil, på en mere hensigtsmæssig måde fremadrettet.

 

At bruge mindre tid på det problematiske giver dit indre system ro til selv at regulere visse ting – og dette kan i sig selv frigive mere energi, overskud og livsglæde.

HVORDAN SKABES FORANDRING

I praksis er mit psykologiske skarpsyn og evnen til at opfange psykologiske mønstre vigtige kompetencer for at hjælpe dig med at bryde de mønstre, der står i vejen for, at du kan leve det liv, du ønsker. Gennem samtale og sparring – og med afsæt i konkret træning – samarbejder jeg med dig om mere succesfuldt at håndtere belastende og blokerende tanke- og adfærdsmønstre fremadrettet.

Jeg tager ofte udgangspunkt i den metakognitive tilgang, men i tilfælde hvor jeg ikke vurderer, at det er hensigtsmæssigt, eller hvis du selv har andre ønsker for terapien, er det vigtigt, at tiden bruges med hensyn til dette.

METAKOGNITIV TERAPI
I PRAKSIS

Jeg brænder for at hjælpe mennesker ud af de psykiske blokeringer, der begrænser dem i at leve det liv, de ønsker. Jeg tilbyder metakognitiv terapi, som er en nyere terapiform, der omhandler en mere fleksibel og hensigtsmæssig tilgang til vores tanker. Ved at forholde os på en ny måde til vores tanker, understøtter vi selvreguleringen af vores sind og dermed bedring af vores psykiske udfordringer og ubalancer.

Jeg arbejder med alle aldersgrupper og har god erfaring med metakognitiv behandling af angstproblematikker, stress, søvnbesvær og depression, samt selvværdsproblematikker, tvangsoverspisning, generel mistrivsel og skolevægring.

I praksis er mit psykologiske skarpsyn og min evne til at opfange psykologiske mønstre vigtige kompetencer til at hjælpe dig med at bryde de mønstre, der står i vejen for, at du kan leve det liv, du ønsker.

Gennem samtale og sparring – og med afsæt i konkret metakognitiv træning – samarbejder jeg med dig om at håndtere belastende og blokerende tanke- og adfærdsmønstre mere succesfuldt fremadrettet. Udgangspunktet i mit arbejde er at møde dig i øjenhøjde for derigennem at skabe en værdig og tillidsfuld relation, hvor det er trygt at italesætte og udfordre svære problemstillinger og tanker.

Jeg arbejder med dig mod større selvbevidsthed og støtter dig i at udføre øvelser, som kan bryde de gamle mønstre, der forhindrer dig i at være glad. I enkelte tilfælde afviger jeg fra den metakognitive metode, hvis jeg vurderer, at der er behov for det, eller hvis du selv ønsker en anden tilgang til din problemstilling.

Omdrejningspunktet for mig er at frisætte dig fra dine udfordringer, uanset det metodiske afsæt.