Logo

min BEHANDLINGStilgang

I praksis er det vigtigt for mig at møde dig der hvor du er, og undersøge din problemstilling og mulige forløsninger af denne i et samarbjde med dig. Jeg er certificeret i den metakognitive metode ved ophavsmand Adrian Wells, og jeg benytter ofte denne metode. Dog har jeg også erfaring med andre terapiformer og jeg benytter gerne elementer fra disse, hvis jeg vurderer, at det kan være effektfuldt i din situaiton. 

 

 

Metakognitiv terapi er en ny gren indenfor kognitiv terapi, som har lovende resultater ift. behandling af bla. depression og angstlidelser. Jeg selv har praksis erfaring med, at metoden også er virksom til behandling af søvnproblemer, stress, tvangsoverspisning, vredeshåndtering, mistrivsel og selvværdsproblematikker. Du kan læse mere om metakognitiv terapi nederst på siden.

 

 

Jeg har håndteret mange forskellige udfordringer og problemstillinger i mit virke som psykolog, både med afsæt i kognitiv terapi, elementer fra ACT samt via den metakognitive metode – men min erfaring er, at den vigtigste forandring finder sted, der hvor du er motiveret til forandring, og føler dig tryg i vores samarbejde.

 

Jeg glæder mig til at hjælpe dig på vejen mod bedre livskvalitet og højere livsenergi.

Kærligst Bjørk Emily

PRISOVERSIGT

Herunder finder du priserne på de forskellige tjenester jeg tilbyder. Hvis du har spørgsmål vedrørende dem, metakognitiv terapi eller min behandling, må du altid kontakt mig til en uforbeholden snak.

Individuel terapi

Hvis du oplever udfordringer er det muligt at starte et individuelt forløb, af kortere og længere varighed afhængigt af dit problem og dine ønsker. Vi kan både mødes fysisk på min praksis i Aarhus eller online, det vælger du.

Varighed: 50 minutter
Pris
: 1200 kr.

Pårørende samtaler

Er du pårørende og ønsker du at tale om dine udfordringer samt sparring i forhold til, hvordan du finder balancen i at vise omsorg og passe på dig selv samtidigt, så kan jeg hjælpe dig med dette.

 

Varighed: 50 minutter
Pris
: 1200 kr.

Forældresparring

Som forældre til et barn eller en ung, der mistrives eller har særlige behov kan det være vigtigt at få sparring til de udfordinger der kan opstå. Jeg har erfaring med at vejlede forældre i svære situationer, og jeg hjælper gerne dig. 

 

Varighed: 15 – 60 minutter
Pris
: 300 – 1500 kr.

Attester

Jeg har erfaring med at udarbejde attester til eksempelvis jobcentret og forsikringsselskaber. Ligeledes udtalelser i forbindelse med uddannelse og eksamener. Kontakt mig gerne hvis du har brug for en professionel status eller udtalelse.

Varighed:  60 – 300 minutter
Pris
: 1500 kr. (pr. time) 

Supervision

Er du uddannet psykolog og mangler du supervision til din autorisation eller iøvrigt tilbyder jeg både individuel samt gruppesupervision. Vær’ opmærksom på, at gruppesupervison tæller mindre til din autorisation. Hvis der laves en fast supervisionsordning gives der rabat.

Varighed: 60 / 120 minutter
Pris
: 1500 / 2500 kr.

Kurser / Undervisning

Gennem hele min karriere har jeg ad flere omgange haft undervisningsforløb. Er du interesseret i mig som underviser, kan du kontakte mig så kan vi snakke nærmere om mulighederne.


Varighed: 2 – 6 timer
Pris
: efter aftale

Gul blomst
Computer med hvid kant

HVAD ER METAKOGNITIV TERAPI?

Metakognitiv terapi handler om at bevidstgøre og øve sig i en ny måde at interagere med dine tanker på. Det vigtige er at det gør os bedre i stand til at mindske den tid vi bruger på vores negative, bekymrede, selvkritiske og frygtsomme tanker. Fordelen ved at bruge mindre tid på sådanne tanker er, at sindet får tid til at arbejde for os og gøre brug af den selvregulerende mekanisme, det består af. Præcis som hvis vi får et sår på huden – kroppen kan selv hele dette sår, og ligeså kan vores sind hele af sig selv.

Det er klassisk at forsøge at forstå, forklare og finde løsninger, når vi er udfordret, men dette kan i sig selv forstyrre den evne hjernen har til at processere negative tanker. Gennem metakognitiv terapi får du en ny forståelse af problemet og løsningen på dine udfordringer, men du får også konkret træning i at håndtere tankerne samt følelserne og de kropslige symptomer knyttet hertil, på en mere hensigtsmæssig måde fremadrettet.

At bruge mindre tid på det problematiske giver dit indre system ro til at regulere nogle ting af sig selv – og dette kan i sig selv frigive mere energi, overskud og livsglæde.

BJØRK EMILY

AUTORISERET PSYKOLOG

METAKOGNITIV TERAPI
I PRAKSIS

Jeg brænder for at hjælpe mennesker ud af de psykiske blokeringer, der begrænser dem i at leve det liv de ønsker.


Jeg tilbyder metakognitiv terapi, som er en nyere terapiform, der handler om en mere fleksibel og hensigtsmæssig tilgang til vores tanker. Ved at forholde os på en ny måde til vores tanker understøtter vi selvregulering af vores sind og derigennem bedring af vores psykiske udfordringer og ubalancer.


Jeg arbejder med alle aldersgrupper og jeg har god erfaring med metakognitiv behandling af stress, angstproblematikker, søvnbesvær og depression, ligeledes tvangsoverspisning, selvværdsproblematikker, generel mistrivsel og skolevægring.


I praksis er mit psykologiske skarpsyn og min evne til at opfange psykologiske mønstre en vigtig kompetence til at hjælpe dig med at bryde de mønstre, der står i vejen for, at du kan leve det liv du ønsker.


Gennem samtale og sparring – og med afsæt i konkret metakognitiv træning – samarbejder jeg med dig om at håndtere belastende og blokerende tanke- og adfærdsmønstre mere succesfuldt fremadrettet.

Udgangspunktet i mit arbejde er, at møde dig i øjenhøjde, for derigennem at skabe en værdig og tillidsfuld relation, hvor det er trygt at italesætte og udfordre svære problemstillinger og tanker.


Jeg arbejder med dig omkring større selvbevidsthed, og jeg støtter dig i at lave øvelser, som kan bryde de gamle mønstre, der forhindrer dig i at være glad.


Jeg afviger i enkelte tilfælde fra den metakognitive metode, hvis jeg vurderer, at der er behov for andet, eller hvis du selv ønsker en anden tilgang til din problemstilling.


Omdrejningspunktet for mig er at frisætte dig fra dine udfordringer uanset metodisk afsæt.